Terapie u dysfunkce pánevního dna a močové inkontinence


 • Zaměření převážně na stresovou inkontinenci (únik moči při kýchnutí, kašli, smíchu...), v menší míře na urgentní inkontinenci u žen


 • Seznámení s funkcí svalů pánevního dna


 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce


 • Cílené vyšetření svalů pánevního dna per vaginam


 • Stanovení metodiky dle vstupního vyšetření


 • Sestavení individuálního terapeutického programu dle síly pánevního dna


 • Možnost cvičení ve skupinkách 


 • Využití přístrojů, které vám dají zpětnou vazbu o práci vašich svalů


 • Zapůjčení přístroje pro elektrostimulaci (při úplném výpadku svalů pánevního dna) 


Mezi dysfunkce pánevního dna patří:

 • Inkontinence moči /stolice
 • Chronické bolesti v oblasti pánve/kostrče/křížové kosti a zad
 • Bolestivá menstruace/poruchy cyklu
 • Sexuální dysfunkce, funkční sterilita
 • Descenzus a prolaps pánevních orgánů
 • Porucha držení těla

Rizikové faktory:

 • porody
 • chronický kašel
 • obezita
 • pokročilý věk
 • stavy po gynekologických operacích u žen
 • klimakterium.

Diagnostika:

Jedná se o speciální vyhodnocení kondice svalů pánevního dna vyšetření per vaginam

Možnosti terapie:

- vysvětlení anatomie a funkcie svalů dna pánevního

- vyšetření svalové síly dna pánevního per vaginam

- učení aktivace a relaxace svalů pánevního dna

- na základě vyšetření sestavení léčebně- tréninkového plánu pro svaly dna pánevního, s následným využitím vaginálních pomůcek ke cvičení svalů dna pánevního

STRESOVÁ INKONTINENCE

Projevy stresové inkontinence:

- Únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu

- Únik moči během skákání, běhání

- Únik moči při zvedání těžkých břemen

- Přetrvávající projevy úniku moči po porodu

Klasifikace stresové inkontinence:

 • 1.stupeň - unikání moči po kapkách při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých břemen
 • 2.stupeň - moč uniká v situacích s podstatně mírnějším vzestupem intraabdominálního tlaku - při běhu, chůzi, chůzi po schodech...
 • 3.stupeň - k úniku moči dochází již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku - při pomalé chůzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze, moč odtéká prakticky permanentně

Cvičením řešitelný je stupeň 1-2. U třetího stupně je nutná spolupráce s urogynekologem